werf

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten. De Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende producten zoals metselblokken en straatstenen tot grote structuurelementen zoals brugliggers. De FEBE heeft als belangrijkste doelstelling de promotie van prefab betonproducten maar zet zich ook in op technisch, sociaal, economisch en juridisch vlak.werf

FEBEFLOOR groepeert binnen (FEBE) de fabrikanten van holle vloerelementen voor gebouwen en kunstwerken. De leden van FEBEFLOOR werken samen aan het bestuderen en het op punt stellen van de technische kenmerken, het certificeren van de kwaliteit (BENOR) en de communicatie van toepassingsmogelijkheden en –voorschriften van kwalitatief hoogstaande geprefabriceerde holle vloerelementen.

FEBE
FEBEFLOOR - pa Vorstlaan 68 - 1170 Brussel
tel: 02/735.80.15 - fax: 02/734.77.95
mail: mail@febe.be - www.febefloor.be